Organisasjon

ROS Fotball er en klubb med mange aktiviteter som drives av frivillige.

Organisasjonskartet viser klubbens inndeling av ansvar, oppgaver og rollebeskrivelser for de mest sentrale funksjonene: Organisering 2018v2

Styret:
• Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.
• Visjon- og verdiarbeid.
• Økonomisk -/ og drifts kontroll.
• Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.
• Følge idrettens lover og representere klubben utad.
• Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.
• Oppnevne ansvarlig for politiattester.

 

Kontaktlisten viser telefonnummer og mailadresser til de sentrale funksjonene i klubben. Styret med andre funksjoner: Kontaktliste

 

Adresse:
Spikkestad Grendehus,
Rogneveien 10, 3430 Spikkestad.
Se kart.
Postadresse:
Postboks 70, 3431 Spikkestad.