Røykenmila

ROS Fotball mottok 10 000 sårt tiltrengte støttekroner fra Røykenmila 2015. Grunnlaget var klubbens vilje og ønske til å stille med aktive på start i 2016.

TINE Fotballskole

Sommerens store skole for alle spillere i alderen 7 til 12 år. Tilbudet er populært og tilbys 200 spillere på alle motivasjons og ferdighetsnivåer.

ROS Fotball

ROS Fotball er en dugnaddrevet medlemsorganisasjon. Under visjonen ROS til ALLE tilbyr klubben et breddetilbud som ivaretar hver spillers behov. Alle skal få utvikle sitt potensial som individuell spiller og lagsmedlem. Klubben er fremfor alt foreldre drevet og er avhengig av innsats fra alle for å drive godt med høy kvalitet.