Lagskasser og konto

Alle lag har ansvar for sin egen økonomi til sosiale og sportslige arrangementer som medfører reiser mv ut over det klubben gir. Til å løse det praktiske benyttes det ofte en lagskonto/kasse.

En av utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av lagskassene utenfor klubben/ privat eie. Ofte er det gode tanker bak, men kan fort reise flere problemstillinger.

ROS Fotball har derfor vedtatt (som Kvalitetsklubb):

 • Formålet med lagskonto er sportslig og sosiale arrangementer for ungene/spillerne.
 • Alle lag skal kun ha lagskonto/kasse som er i klubbens eie og forvaltning.
 • Lagene får tildelt lagskonto ved å ta kontakt med økonomiansvarlig i ROS Fotball.
 • Alle konti skal være eid av IL ROS og styrt av ROS Fotball ved økonomiansvarlig.
 • Lagleder/økonomiansvarlig for årsklassens lag settes opp som disponenter.
 • Lag/årstrinn skal kun ha en en konto registrert og i bruk for laget.
 • Trenere/lagledere eller andre frivillige kan ikke godtgjøres fra lagene/lagkassene.
 • Lagskonto følger årstrinnet/laget og settes sammen til en ved sammenslåing av lag.
 • Sammenslåing av ulik økonomi løses med ekstra dugnad for de med lavest beløp.
 • Nedlegges lag/årsklasser tilfaller gjenstående overskudd fra lagskassene klubben.
 • Det ikke skal brukes private konti til mellom føring ved aktiviteter i eller for klubben.
 • Lagene har ikke anledning til å gi gaver fra oppsparte/lagskasser ut over 600 kr/år.
 • Påskjønnelser/gaver følger vanlige lovregler som begrenses til 600 kr/år pr person.
 • Ved tvil spør Økonomiansvarlig eller styrets leder i ROS Fotball.

Brudd på klubbens regler kan medføre utestengelse fra klubben og/eller straffeforfølgelse.