Klubbhåndbok

Klubbhåndboka samler alle rutiner og regler i ROS Fotball på et sted og skal kunne gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben. Kapitlene/innholdet i håndboka er tilgjengelig fra ned-trekkmenyen under fanen Klubbhåndbok.

Klubbhåndboka er laget av styret i prosessen med å bli en Kvalitetsklubb etter innspill fra trenere/ledere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka skal benyttes til å kommunisere hva som er viktig i ROS Fotball, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.

Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, trenere/lagledere og dommere. Håndboka skal være tilgjengelig på nettsiden til IL ROS Fotball.

ROS Fotball har mål om å være en Kvalitetsklubb ihht NFF’s regler. For å nå dette gjennomgår klubben et systematisk forbedringsarbeid i alle ledd. Forbedringsarbeidet er en kontinuerlig prosess hvor klubben utfordres til å nå stadig nye kvalitetsnivåer.

NFFs handlingsplan fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb ble først organisert som et prosjektet hvor målet var å utarbeide et system som skulle være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i norske fotballklubber.

NFF har satt kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på »klubben som sjef-filosofien». Et av elementene i Kvalitetsklubb konseptet er en tilgjengelig klubbhåndbok.

Klubbhåndboken inneholder følgende:

  1. Klubbens visjon og mål
  2. Klubbens verdigrunnlag
  3. Klubbens lover / vedtekter
  4. Klubbens organisering
  5. Lagets organisering
  6. Klubbdrift/rutiner
  7. Økomomi – plan for økonomistyring
  8. Informasjon/kommunikasjon
  9. Rekrutteringsplan
  10. Utdanning/Kompetanse

NFF Kvalitetsklubb