Klubbens organisering

ROS Fotball er en dugnaddrevet medlemsorganisasjon. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, årsmøtet holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet velger klubbens leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Styret leder klubben mellom årsmøtene, styremøter avholdes vanligvis en gang per
måned. Valgkomiteen valges av årsmøte og har til oppgave å foreslå kandidater til styret.

IL ROS Fotball er en sær-idrett i IL ROS og underlagt idrettslagets generelle vedtekter vedr den organisatoriske tilhørigheten – konstitusjonelle forankringen.

I tillegg er ROS Fotball underlagt Norges Fotballforbunds lover, regler og kampoppsett. I det daglige følger fotballklubben NFF’s lover og regler.