Sportsplan

Her finner du retningslinjer for hvordan vi fremmer idrettsglede i ROS Fotball.

Sportsplanen og sportslige rammer i ROS Fotball er et arbeidsredskap for spillere, trenere, ledere og foreldre. Den skal være et verktøy til bruk i den daglige driften av treninger og kamper / vår virksomhet. Det som omhandler det som skjer på matta/treningsfeltet.

Trenere og ledere i ROS fotball har deltatt i prosessen med å utforme planen. Sportsplanen skal være en fellesnevner for alle som jobber med barne- og ungdomsfotball i klubben.

Planen gjennomgås/revideres hvert år med alle brukergruppene/interessegruppene; spillere, trenere, ledere, foreldre og revideres i tillegg ved behov.

Sportsplanen skal følge NFF’s retningslinjer.

Revisjon desember 16/Januar 2017.

Sportsplan (6-12år) 3, 5 og 7er – 2017

Sportsplan 13 -19 år, 9 og 11er – 2017

Revisjon oktober/november 2016.

Sportsplan for 3, 5 og 7er – 2017

Sportsplan for 9 og 11er – 2017

Revisjon oktober/november 2015.

Sportsplan for 3, 5 og 7er – 2016

Sportsplan for 9 og 11er – 2016