Sportsplan

Her finner du retningslinjer for hvordan vi fremmer idrettsglede i ROS Fotball. Sportsplanen og sportslige rammer i ROS Fotball er et arbeidsredskap for spillere, trenere, ledere og foreldre. Den skal være et verktøy til bruk i den daglige driften av treninger og kamper / vår virksomhet. Det som omhandler det som skjer på matta/treningsfeltet.

Trenere og ledere i ROS fotball har deltatt i prosessen med å utforme planen. Sportsplanen skal være en fellesnevner for alle som jobber med barne- og ungdomsfotball i klubben. Planen gjennomgås/revideres hvert år med alle brukergruppene/interessegruppene; spillere, trenere, ledere, foreldre og revideres i tillegg ved behov.

Sportsplanen følger NFF’s verdier og retningslinjer. Sportsplanen ble sist revidert av Sportslig gruppe i desember 2020, og godkjent av fotballstyret i januar 2020.

Revisjon 2020-2021

Revisjon desember 16/Januar 2017.

Revisjon oktober/november 2016.

Revisjon oktober/november 2015.