Kjøreregler Håndball- og Fotballgruppa

KJØREREGLER MELLOM HÅNDBALL‐ OG FOTBALLGRUPPA

Målsetning

IL ROS er et fleridrettslag, og klubben ønsker at man legger til rette for at barna får anledning til å delta i flere idretter om man ønsker det. Dette bidrar til at man beholder flest mulig av barna lengst mulig.

IL ROS ønsker å ha klubbstyrte prinsipper for å legge til rette for god koordinering og for å unngå konflikter mellom enkeltlag og trenere.

Prinsipper

1. Håndball og Fotball er begge helårsidretter, og begge lagidrettene er enige om at de ulike tilbudene må koordineres slik at man unngår direkte konkurranse om barna. Det skal være praktisk mulig å delta på begge lagidrettene.

2. I ROS Håndball og ROS Fotball praktiserer vi regler for vikeplikt og forkjørsrett. Dette betyr at treningstider og deltakelse på cuper ikke skal forekomme uten koordinering med den andre idretten i vikepliktsperioden. Man skal vike for den andres planer i perioden med vikeplikt.

Tidspunktene for vikeplikt og forkjørsrett er:

  • Fra høstferien – 1. mai Håndball har forkjørsrett og Fotball vikeplikt
  • Fra 1. mai – høstferien Fotball har forkjørsrett og Håndball vikeplikt

3. Alle aldersbestemte lag skal ha kontakt på tverrs av idrettene mellom trener eller lagleder for å i størst mulig grad tilrettelegge for koordinering og at målsetningen ovenfor blir fulgt.

4. Allsidighet skal støttes. Spillere som driver med flere idretter skal ikke bli nedprioritert av treneren, dersom spilleren ikke får med seg alle treninger og kamper.

5. Sportslig utvalg / styrene i Håndballgruppa og Fotballgruppa har ansvaret for at alle
trenere/lagledere har oppdatert kontaktinformasjon og at prinsippene ovenfor blir fulgt.

Sist oppdatert 9. juni 2016

IL_ROS-KJØREREGLER_HÅNDBALL-OG_FOTBALLGRUPPA2016