Xtra Fotballakademi

ROS Xtra Fotballakademi er en deltager finansiert idrettfritidsordning for barne- og ungdomsskoletrinnene. Tilbudet fokuserer på utvikling av idrettsglede og sosiale ferdigheter som støtter opp om det å bli en bedre fotballspiller.

Aktivitetene kan tilbys under paraplyen for den generelle offentlige skolefritidsordningen / eller frittstående. ROS Fotball har valgt å starte med å tilby et akademi som er frittstående og er således ikke en ren skolefritidsordning.

Akademiet ble først startet for 4-7 trinn på barneskolen. Akademiet er senere utvidet til også å omfatte ungdomsskoletrinnet. Utviklingen vil følge interessen oppover i årsklassene ila ungdomsskolen – visjonen er et tilbud også for videregående.

Tilbudet skal være et norsk breddetilbud for de som er motivert for å trene litt ekstra for å utvikle seg som menneske og fotballspiller i trygge og forutsigbare omgivelser. ROS Fotballakademi følger skoleruta.

Akademiet vil ha base i Klubbhuset på Spikkestad og vil primært holde til på kunstgresset. Tilbudet vil også benytte seg av øvrige fasiliteter på idrettsanlegget tilpasset vær og tema for treningene. Tilbudet vil være rett etter skoletid  og tilbys opp til 2 ganger pr uke for barne og ungdomstrinnet.

Leder for akademiet er Arne Marcussen. Arne har høyeste fotballkompetanse UEFA A-lisens og over 25 års erfaring som trener for både toppfotballen og breddefotballen. Han har bla hatt en viktig rolle som trener for Strømsgodsets Junior Elite, kretslag, sonelag og regionslag for Buskerud Fotballkrets.

Arne står for den »norske modellen» og er i den forbindelse veileder for NFF C-lisens kurs som arrangeres av Norges fotballforbund.

Øvrige trenere vil bestå av lokale trener med NFF C-lisens eller høyere.
Påmelding utføres i min idrett.