Parkering

 

Medlemmer – trenere/lagledere – foreldre.

Parkeringsplassen til ROS Fotball er på fremsiden av ROS Arena sammen med resten av idrettslaget. ROS Fotball disponerer et begrenset antall plasser i nærheten av Klubbhuset, dette er forbeholdt vare- og utstyrsleveranser.

Ved større arrangementer/ROS CUP og lignende pleier det å komme mange lag og dertil mange biler med både foreldre og besteforeldre. Dette er både egne og besøkende lag som er samtidig på anlegget. Dette gir utfordringer og plassproblemer.
– –
VIKTIG; Grusplassen nærmest SPUVI er forbeholdt deres medlemmer med parkeringsbevis. SPUVI har rett til å taue bort biler for eiers regning og/eller bøtelegge alle uten parkeringsbevis. Dette vil bli håndhevet i forståelse med oss i ROS Fotball.
– –
VIKTIG; Dumpa ved kunstgresset er forbeholdt trenere/lagledere som har behov for å levere utstyr til trening/kamp. Ut over behov for leveranser parkerer også trenere og lagleder på forsiden av ROS Arena.
– –
VIKTIG; Under ROS CUP og andre arrangementer er parkeringen i dumpa ved Grendehuset forbeholdt arrangementskomité og leveringer til huset/banene.
– –
VIKTIG; ROS Fotball anbefaler alle som kan om å gå/sykle til arrangementer/ROS CUP slik at besøkende får parkeringsplass og leveranser kommer frem til anlegget.

Styret i ROS Fotball