Kjøregodtgjørelse / Lønn

Trenere, lagledere eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med kamper/treninger/oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente skjema før godtgjørelsen kan utbetales.

Trenere som har egen lønnsavtale med klubben får utbetalt dette to ganger pr år. Ved avslutning av sommersesongen og ved avslutting av høstsesongen. Hyppigere betalinger kan unntaksvis avtales særskilt.

Det utbetales kjøregodtgjørelse/reiseregning kun til de som har skriftlig avtale om dette forut for reisen/aktiviteten tar til og etter at utbetalingen er bekreftet av en sportslig leder/ansvarlig.

Rutiner for kjøregodtgjørelser / lønn mv;

  • Godkjent skjema for bilgodtgjørelse skal brukes.
  • Skjema skal sendes inn senest den 10’de påfølgende måneden.
  • Skjema skal innsendes fortløpende pr mnd / ikke samle opp flere måneder.
  • Alle godtgjørelser skal sendes til økonomiansvarlig ilrosfotball@gmail.com.
  • Økonomiansvarlig sikrer bekreftelse av nærmeste sportslige leder/ansvarlig.
  • Kjøregodtgjørelser utbetales kun den 20’de hver måned. Kun en gang/mnd.
  • Lønn utbetales kun etter bekreftet/gjennomført vårsesong og høstsesong.

Ved spørsmål skal disse rettes til ROS Fotball styret ved økonomiansvarlig / styreleder.