Informasjon til/fra lag-foresatte

Informasjon til foreldre/foresatte og spillere kan gjøres på mange måter. Alle lag, foreldregrupper og lagledelse, finner sin form på kommunikasjonen for å sikre god avvikling på trening og kamper.

Enkelte lag bruker konsekvent mail. Andre bruker 2345 tekstmeldingssystemet. Et økende antall lag bruker Facebook som plattform. Noen bruker alle tre informasjonskanaler/metoder.

Styret i ROS Fotball har etablert to facebook grupper/fora. Et hemmlig/lukket som er forbeholdt trenere og lagledere og et åpent forum for alle medlemmer, foreldre/foresatte og spillere over 13 år.

  • IL ROS Fotball medlemsforum.
    • (Åpent for alle over 13 år/facebook aldersgrense)
  • Trenerforum IL ROS Fotball.
    • (Lukket/hemmelig forbeholdt lagledere og trenere)

Erfaring fra flere lag viser at samhandlingen øker med bruk av sosiale medier slik som Facebook. Det er også naturlig at kommunikasjonen går mer direkte mellom lagledere/trenere og spillere ettersom de vokser til. De eldste tar over den praktiske koordineringen og drift av eget lag.

Det er positivt og ønskelig at alle lag etablerer egen facebook gruppe. Anbefaler at gruppens navn starter med ROS Fotball etter fulgt av gutter/jenter, årstall og avsluttet med Midtbygda/Spikkestad.

Fordelen med bruk av facebook grupper er bla at meldinger går direkte til smarttelefoner hos de som har satt opp at de vil følge siden med varsler. Finnes øverst til høyre / av-haket med Varsler.

For all bruk av sosiale medier er det viktig med godt nettvett. Det er fornuftig å lukke gruppene og føre moderat språkbruk. Legge opp til korte meldinger med et minimum av tekst.

I de tilfeller det er behov for å formidler mye informasjon bør dokumenter sendes pr mail. Lagledere og alternativt trenere bør føres opp som gruppens administrator og ved behov moderator.

Alle facebook grupper trenger hjelp til å utvikles og rekruttere inn medlemmer. Medlemsforum har eksistert siden 4 august 2014 og trenger din hjelp til å nå alle foresatte til våre 600-650 aktive spillere.