Lagene

ROS fotball legger forholdene til rette for å starte opp med fotball allerede før skolestart i 1. klasse, ila juni måned. Målet er at lagene skal være etablert høsten i første klasse.

All oppstart av lag går via sportslig ledelse i klubben.

Link til lagenes sider og oppstart av lag

ROS Fotball har fastsatt et oppsett for hvordan lagene skal organiseres for praktisk drift av laget som sikrer det sportslige, økonomiske og sosiale rundt fotballaktiviteten.

Lagenes organisering

Alle lag har egne hjemmesider og flertallet har lukkede facebook grupper til deling av informasjon mellom lagledelse og foreldrene. Fra 13 år er også spillerne med i facebook gruppene. De eldre/voksne lagene har også egne side for offentlig deling av informasjon.

Link til mer informasjon