Klubbens visjon og mål

Visjon:

ROS TIL ALLE.

Mål:

FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG.

ROS Fotball er en breddeklubb der det overordnede målet er at idrett skal være gøy.
ROS Fotball skal oppretthold et godt tilbud til alle som har lyst til å spille fotball.

Aktivitetene skal drives på frivillig basis av spillere, foreldre og foresatte.

Dette krever at alle må bidra gjennom å påta seg verv/oppgaver for lagene og klubben, samt gjennom deltagelse på dugnader og lignende. Det praktiseres ikke å betale seg fri.

Disse forpliktelsene gjelder alle som enten er spillere i klubben eller har barn som er aktive. ROS Fotball skal opprettholde et godt samhold og dugnadsånd gjennom å:

  • Minst ett jentelag og et guttelag pr aldersgruppe i barnefotballen.
  • Godt samarbeid med andre grupper i IL ROS og andre klubber.
  • Fair Play er retningsgivende i kamp og på trening i ROS Fotball.
  • Lagene drives med høy fotballkvalitet og med bærekraftig økonomi.
  • Etablere en samlet, ressurssterk og beslutningsdyktig organisasjon.
  • Godt tilrettelagt hverdag for spillere, lagledere og øvrige støtteapparat.
  • Tilby et trygt sosialt miljø og sportslig utvikling gjennom fotballaktiviteter.
  • Godt kvalifiserte trenere og lagledere som får oppfølging og kompetanseheving.
  • Trivsel, trygghet og gode holdninger preger spillere og det øvrige støtteapparat.
  • En sentral og aktør i barne- og ungdomsarbeidet i Hyggen, Røyken og Spikkestad.