Kunstgressbaner og Mikroplast

Snøfonn dekket av gummigranulat fra kunstgressbane. Foto: Thomas Hartnik, Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet om det finnes gode erstatningsmaterialer for gummigranulat og om det er mulig å stille krav til drift og vedlikehold for å hindre spredning. Oppdraget fikk de i mars 2017. Nå foreligger svaret. 20 januar 2018 kom…