Styret i ROS Fotball

Fotballstyret for idrettsåret 2020 består av følgende:

  • Bjarte E. Grostøl   Leder / Kvalitetsklubb
  • Trond Nondal   Nestleder / Økonomi
  • Mette Sunde Remme   Dommeransvarlig/Politiattester
  • Linda Breili-Hansen   Medlemsansvarlig / Kiosk
  • Martin Lobben   Sportslig leder gutter (barn/ungdom)
  • Maria Josè Guzman   Jenteansvarlig (NY)
  • Tommy Sagstad Larsen   Sportslig leder JR/SR herrer
  • Thomas Kalvang   Drift / bane

Kontakt oss, hvis Dere lurer på noe !

Styre for 2018 besto av:

Leder / Kvalitetsklubb             : Bjarte E. Grostøl                     (på valg 2019)

Økonomiansvarlig                    : Bjarte E. Grostøl                     (fung/ubesatt)

Sportslig leder (G) B/U             : Martin Lobben                        (på valg 2020)

Dommeransvarlig                    : Mette Sunde Remme              (på valg 2020)

Grendehus/Overganger          : Rine Rud                                   (på valg 2019)

Sportslig leder (J/D)                 : Nils Harald Strøm                   (på valg 2020)

Medlemsansvarlig                   : Kine Storholt                           (på valg 2019)

Utstyrsansvarlig                       : Anette Eigeland                      (på valg 2019)

Følgende NYE ble valgt inn i styret:

Sportslig leder (H) JR/SR         : Tommy Sagstad Larsen.        (på valg 2020)

Sponsor og markeds ansv      : Max Lind                                  (på valg 2020)

Ny bane / spilleflater               : Thomas Kalvang                    (på valg 2020)

Cup ansvarlig                            : Cecilie Loe-Eriksen                (på valg 2020)

———————————————————————————————————————————

Styre for 2017 besto av:

Leder                                                             : Bjarte Grostøl (gjenvalg, på valg 2018)

Sportslig leder Herrer/Gutter                  : Martin Lobben (på valg 2018)

Dommeransvarlig                                      : Mette Sunde Remme (på valg 2018)

Økonomiansvarlig                                     : Trukket seg / omorganisert.

Klubbhus/kiosk/dugnad/baner               : Rine Rud (gjenvalg, på valg 2019)

Sportslig leder Damer/Jenter                  : Nils Harald Strøm (på valg 2018)

Medlem/laglister/treningstider              : Kine Storholt ( ny i styret, på valg 2019)

Utstyrsansvarlig                                        : Anette Eigeland (ny i styret, på valg 2019)

Styre for 2016 besto av:

Leder                                                            : Bjarte Grostøl (gjenvalgt, på valg 2017)

Sportslig / anlegg                                       : Hasse Svanberg (ikke på valg, på valg 2017)

Sportslig leder /sportslig utvalg             : Martin Lobben (gjenvalgt, på valg 2018)

Dommeransvarlig                                     : Mette Sunde Remme (gjenvalgt, på valg 2018)

Økonomiansvarlig                                    : Trygve Jacobsen (ikke på valg, på valg 2017)

Medlem / fiks ansvarlig                               : Rine Rud (ikke på valg, på valg 2017)

Jenteansvarlig                                                 : Nils Harald Strøm (Valgt, på valg 2018)