Kunstgressbaner og Mikroplast

width_680.height_330.mode_crop.Anchor_Topleft

Snøfonn dekket av gummigranulat fra kunstgressbane. Foto: Thomas Hartnik, Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet om det finnes gode erstatningsmaterialer for gummigranulat og om det er mulig å stille krav til drift og vedlikehold for å hindre spredning. Oppdraget fikk de i mars 2017. Nå foreligger svaret.

20 januar 2018 kom Miljødirektoratet med anbefaling om strengere krav gjennom forskrift til drift av kunstgressbaner. Dette for å redusere utslippene betydelig.

Ingen alternativer til gummigranulat:

Konklusjonen er at det i dag ikke finnes gode alternativer til gummigranulat. Det er særlig krevende på baner som brukes hele året, slik tilfelle er for mange av banene. Det kan imidlertid være mye å hente på både drift og utforming av kunstgressbanene.

Direktoratet anbefalte tiltak:

Så langt har ikke direktoratet satt tid for utarbeidelse av forskrift. Trolig ventes det på en klar bestilling fra Departementet om utarbeidelse av forskrift. I mellom tiden vil ROS Fotball forsøke å sette inn de anbefalte tiltakene, dette er:

  • Fysiske barrierer rundt baneområdet.
  • Sandfang i drenssystemet på anlegget.
  • Rutiner for fjerning av granulat fra klær og sko.
  • Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.
  • Bruk av rist, filtre eller andre oppsamlingsmetoder.
  • Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.
  • Ved bruk av snøfreser, vær sikker på at snøen havner på egnede plasser, og ikke i omgivelsene utenfor anlegget.

Anbefaling fra miljødirektoratet 20 januar 2018

 

Mikroplast, kunstgress, fugl, fisk og barn

Dette var overskriften vi kunne lese i Drammens Tidende 24. januar 2017. Artikkelen som var et leserinnlegg fra lokale politikere inneholder mye bra men også noen feil.

Overskriften kan vekke frykt og angst for at  det er helseskadelig å spille på kunstgress.

ROS Fotball slår fast at vi tar helse og miljø på alvor og vil alltid søke å finne de beste løsningene. Norges Fotballforbund innehar kompetansen vi benytter oss av også på dette spesialfeltet; kunstgressbaner, granulat, helse, miljø og sikkerhet for barn og unge.

Ingen ny debatt:

Debatten som ble reist 2016/17 er ikke ny. De grunnleggende påstandene er at granulat basert på gamle bildekk er både helseskadelig/kreftfremkallende og miljøskadelig ved at det tilføres mikroplast til kretsløpene gjennom avrenning til naturen.

Norges Fotballforbund fikk i 2004/2006 gjennomført en omfattende analyse av problemstillingene som ble reist igjen i 2016/17. Tidligere konklusjoner om granulat er i korte trekk som følger:

  • IKKE helseskadelig for barn og unge på noen måte.
  • AVRENNING fører til mikroplast i naturen å må unngås.

Vedlagt følger litt fakta fra NFF’s anleggskonsulent, Geirfinn Kvalheim. Både historieskrivningen samt tiltak vi som klubb kan og vil igangsette.

Linker til aktuelle artikler:

ROS Fotball følger debatten tett. Vedlagt følger noen linker til myndighetenes vurderinger, utredninger og tiltak fra 2006 til 2018.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s