Økonomi og styring

God økonomistyring gir trygghet for klubben, dens tillitsvalgte, foreldre og spillere. Mange frivillige er usikre på hvilke lover som gjelder, og hvilke rutiner klubben har.
Dette avsnittet beskriver ansvarsforholdene slik de praktiseres.

Klubben skal ha en plan for hvordan midlene forvaltes, hvem som har fullmakt til konti, hvordan dommerregninger håndteres og klare regler kjøreregninger etc.

Laglederen rundt det enkelte lag trenger også å kjenne til lovverk og klubbens regler. Det gir trygghet til å påta seg verv at klubben har god struktur og gir informasjon om hva som gjelder av krav.