Omberamming i NFF Buskerud

Ved behov for å flytte kamper, pga kollisjon med skole aktiviteter ol. følges vedlagte fremgangsmåte. Det er lageledere eller trenere som flytter/omberammer kamper.

  1. Ta kontakt med motstander
  2. Bli enig med motstander om ny kamptid, sjekk også at banen er ledig.
  3. Ta kontakt med oppsatt dommer / assistentdommere og hør om vedkommende kan dømme på nytt kamptidspunkt.
  4. Buskerud Fotballkrets skal varsles om alle kampendringer.

 

Regler ved omberamming

  • Kampen skal helst spilles tidligere enn terminfestet kamptidspunkt, og før neste serierunde.
  • Det skal være enighet mellom lagene før kamper kan omberammes. Hvis lagene er uenige går kampen som oppsatt.
  • Kamper oppsatt på vårsesongen kan ikke flyttes til høsten.
  • Alle kamper skal være ferdigspilt til siste serierunde.
  • Buskerud Fotballkrets skal varsles om omberammelsen i god tid.
  • Se for øvrig NFFs breddereglement Kapittel 8