Verdigrunnlag

rostilalle-lerretsbilder_130x25cmVerdigrunnlaget vil sammen med visjonen og målene være førende for alle aktiviteter i ROS Fotball. Verdiene er hva som skal prege klubbens tanker, ord og handlinger.

Klubbens verdigrunnlag:

  1. Ros Innsats.
  2. Ros Spillerne.
  3. Ros Trenerne.
  4. Ros Besøkende.
  5. Ros Holdninger.
  6. Ros Inkludering.
  7. Ros Fellesskapet.
  8. Ros Dugnadsånden.
  9. Ros Støtteapparatet.
  10. Ros mot – til å velge riktig.