NFF Breddereglement

Breddereglementet regulerer og styrer aktiviteter i barne og ungdoms-fotballen.
ROS Fotball følger dette i enhver sammenheng både i kamp og trening.

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3

Reaksjonreglementet regulerer bla avvik fra breddereglementet. Dette kan være bøtelegging av lag/kubber som ikke stiller til oppsatte kamper i NFF.

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2

Se og NFF’ generelle oppsummeringer av regler og retningslinjer.

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/