Trener kompetanse

Plan for kompetansekrav blant trenere i ROS Fotball:

Hovedtrener Senior/ Junior: trener Il / UEFA B-lisens
Ass.trener Senior/ Junior: NFF C-lisens (Grasrot)
Keepertrener Senior/ Junior: Keepertrener II

Hovedtrener 13 – 16 år: NFF C-lisens (Grasrot)
Ass.trener 13 – 16 år: NFF C-lisens Delkurs lll
Keepertrener 13 – 16 år: Keepertrener II

Hovedtrener 7ér: NFF C-lisens Delkurs II (Grasrot)
Ass.trener 7ér: NFF C-lisens Delkurs I

Hovedtrener 5èr: Delkurs I (Grasrot)
Ass.trener 5 èr: Delkurs I

(Grasrottrener = tidligere NFF’s C Lisens)

Oversikt over NFF’s trenerstige finnes på Deres sider